होरी

डिल बहादुर महरा ‘अविचल’
१५ चैत्र २०७७, आईतवार १३:२०

होरी आइ गयो खुसी छ मनमी,सम्तार का ठाउँमी ।
अद्धाछन् कलहल्ल यै दिन भरी,हल्ला हुनी गाउँमी ।।
फाँणो भात दही अचार चटनी,डुब्का मिठा मास का ।
स्वादी चीज पकाउना घर घरै,खान्की खुबै आस का ।।
।१।
बड्डा रे तरुना मुल्यान निकरी,बाजे र नाती सङ ।
मिल्लाछन् कति झिक्क हुन्छ दकणी,घस्ता कसेरी रङ‍
निक्केरी भगवानका भजन रे,ड्यौणा लकै गाउना ।
होरी मान्न मजा हुनी कति निकी,सप्पै मिली आउना ।।
।२।
दादा भाइ सङै दिदी र बहिनी,गोसी र बौजुहरू ।
खेल्लाछन् उफणी खुवै रहणले,साली भिना ज्यू अरू
जम्मा भैवर लै कका र भतिजा,ठट्टा मजाका हुना ।
रिट्टै रन्छ सदाइँ बर्ष महिना,आउन्छ यै सम्झना ।।
।३।
पैल्ली बौजु खुसुक्क गोबरहिलो,गोसी तिरै फाल्लिछन्
आँखा कान र नाकमी लतिपती,मुण्टो सबै टाल्लिछन्
गोसी नन्द मिले हुनो अझ कसो,तान्ना जगल्टा लुछी ।
बेला मौसरले धमाधम कसी,लौ बौजु पाए पछि ।।
।४।
बा चेला घर गाउँका र सङका,बेताल हाँत्ता लकै ।
मिल्लाछन् अझ पैतली छमछमी,त्यै ताल नात्ता लकै
लागन्छे डर हेद्धकी मुख बुणी,बर्ता तमासा जसा
चिन्नाखी झन झिक्क आपद हुनी,तिन् रूप बन्ना कसा
।५।
मान्नू पड्डछ त्यार आव सबले,आफ्ना चलन् मान्नु छ ।
जम्मा भैवर रङ्ङ खेल्लु निकरी,निक्का कुरा जान्नु छ
अर्काका हणमी नफाल्लु नपुछी,माटी हिलो गोबर ।
बाण्णै पड्डछ है खुसी त सबमी,के साथमी जान्छ र ।।

(शार्दूलविक्रीडित – डोटेली भाषा)